POLITIKA PRIVATNOSTI LIDER SHOP U ovoj Politici privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) objašnjeno je na koji način LIDER SHOP sa sedištem u Beogradu, prikuplja vaše lične podatke, na koji način ih koristi i upravlja istim kao i o zaštiti naše intelektualne svojine, tj. sajta.

LIDER SHOP je posvećen zaštiti i poštovanju vaše privatnosti. Molim vas da paźljivo pročitate ovu politiku, kako biste saznali zašto i kako prikupljamo vaše podatke i na koji način će biti upotrebljeni. Što se tiče ličnih podataka koje prikupljamo, LIDER SHOP je subjekt koji odredjuje svrhu i način na koji se obrađuju lični podaci.

KADA I KAKO PRIKUPLjAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Prikupljamo vaše podatke kada je to relevantno za potrebe vas kao potrošača.Vaše podatke dobijamo od vas. Nećemo koristiti vaše podatke u marketinške svrhe. Sve vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive i LIDER SHOP ih čuva na adekvatan način. U svakom trenutku možete zatražiti brisanje vaših podataka. Politika privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu naših korisnika. Takođe napominjemo da reduzetnik nije u sistemu PDV-a. Naš sajt možete pregledati besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet. Odlučite li iskoristiti neku od usluga koje nudimo (pitanje, kupovina, komentar) nužno je da nam ostavite lične podatke, kako bismo bili u mogućnosti da vam obezbedimo traženo i što bolje realizujemo vaš zahtev.

INTRNET SAJT LIDER SHOP je nastao kao kreativna ideja i spada pod intelektualu svojinu vlasnika firme. Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu „Sajt“) je zaštićen autorskim praviai svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima, Zakona o Žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Ukoliko neko povredi i zloupotrebi imaćemo zakonski osnov da potražujemo od tog lica da nam pati nadoknadu za neovlašćenu upotrebu našeg dela, kao i da nam nadoknadi finansijski gubitak koji smo pretrpeli zbog neovlašćene upotrebe naše intelektualne svojine, uključujući i izgubljenu dobit. Sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u inforativne svrhe. Ne možete menjati sadržaj ovog Sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone. Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na sajtu zbog čega vam predlažemo da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Datum poslednjeg ažuriranja Politike privatnosti nalazi se na kraju ovog dokumenta.

Vaš LIDER SHOP
01.04.2021.